REGULAMIN POBYTU W SAMODZIELNYM DOMKU W BIEBRZAŃSKIM ELDORADO

REGULAMIN POBYTU W SAMODZIELNYM DOMKU W BIEBRZAŃSKIM ELDORADO

Biebrzańskie Eldorado > REGULAMIN POBYTU W SAMODZIELNYM DOMKU W BIEBRZAŃSKIM ELDORADO

powrót do strony głównej

1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Warunkiem ważnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% całego pobytu.
2. Potwierdzeniem rezerwacji wstępnej jest wpłata zadatku na podane konto, w ciągu 3 dni roboczych. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej. Zadatek nie podlega zwrotowi jeśli Wynajmujący zrezygnuje z pobytu lub skróci czas pobytu.
3. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką lub przelewem w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela Domu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu, lub skróceniu.
4. Kwota za pobyt w domku obejmuje : zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku przez wskazaną przy rezerwacji liczbę osób, pościel, ręczniki, media (prąd, woda), drewno opałowe (w okresie ziomowym), sprzątanie końcowe, parking niestrzeżony.
5. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji. Wynajmujący nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
6. Kwota za pobyt nie uwzględnia obecności zwierząt. Za pobyt z psem lub kotem obowiązuje dodatkowa, jednorazowa opłata w wysokości 50 zł. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Gospodarzami. Za zwierzę odpowiada właściciel. Właściciel jest zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu, w szczególności do sprzątania po swoim zwierzęciu w domku jak i na terenie posesji.
7. Kwota za pobyt nie uwzględnia ubezpieczenia. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, w tym za mienie wartościowe pozostawione w domku.
8. Doba wynajmu zaczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16:00, a kończy w dniu wyjazdu o godz. 11:00. Wcześniejsze zakwaterowanie lub późniejsze wykwaterowanie jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzami Biebrzańskiego Eldorado.
9. Na terenie Godpodarstwa Agroturystycznego Biebrzańskie Eldorado obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00.
10. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń, braku wyposażenia opisanego w ofercie, należy zgłosić Gospodarzom natychmiast po zakwaterowaniu.
Regulamin sporządzony przez właścicieli Gospodarstwa Agroturystycznego Biebrzańskie Eldorado – Mariannę i Wiesława Rogało
Dolistowo Stare 46, 19-124 Jaświły
www.biebrzanskieeldorado.net.pl
tel. 603 402 401, 601 486 995
2
11. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
12. Domek jest podłączony do kanalizacji z przepompownią. Obowiązuje całkowity zakaz wrzucania do toalety jakocholwiek przedmiotów, w szczególności środków higieny osobistej, pieluch, mokrych chusteczek, patyczków do uszu, opakowań, kawałków plastiku, resztek jedzenia itp. W przypadku niedostosowania się do zakazu i zatkania kanalizacji lub pompy ścieków, Wynajmujący ponosi koszt jej odetkania w wysokości 150 zł.
13. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
14. Goście domku proszeni są o segregację śmieci w pojemnikach do tego wyznaczonych.
15. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, również elektronicznych.
16. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie należy pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (koza grzewcza). Ognisko i grilla można rozpalić tylko i wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Gospodarzy. Dom został wybudowany z drewna – prosimy o ostrożne rozpalanie grilla w pobliżu domku. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu oraz tarasu prosimy rozpalać grilla poza domem oraz tarasem. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną, lub gazową, niebędących wyposażeniem Domu i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. W domku znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Gospodarzy.
17. W przypadku wystąpienia usterek technicznych, prośba o zgłoszenie ich Gospodarzom – osobiście lub pod nr telefonu 601 486 995.
18. Gospodarze lub osoby przez niego wyznaczone, po wcześniejszym poinformowaniu Gości, w przypadku jakiejkolwiek awarii, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku.